Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Kalendar obaveznih vakcinacija
Izabrani lekar
Kalendar preventivnih pregleda
Preventiva

Oglasna tabla

23.05.2018. Spremačica - Oglas za zasnivanje radnog odnosa

13.11.2018. Oglas za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vreme

28.12.2018. Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

20.03.2019. Oglas za zasnivanje radnog odnosa (vozač) na određeno vreme

14.04.2019. Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

06.05.2019. Oglas za zasnivanje radnog odnosa (stomatološka sestra) na određeno vreme

05.06.2019. Oglas za zasnivanje radnog mesta ( vozač saniteta ) određeno vreme -zamena

08.07.2019. Oglas lekar 2019

08.08.2019. Oglas doktor medicine

17.09..2019. Oglas vozač projekat

08.10.2019. Oglas laboratorijski tehničar

03.02.2021.Broj zaposlenih i angažovanih lica

23.02.2021.Tabela kadarTabela kadar

01.03.2021. Doktor medicine oglas

02.04.2021. Doktor_medicine_oglas

02.04.2021.Kadar_Doma_zdravlja_02.04.2021.

05.05.2021.Kadar_Doma_zdravlja_05.05.2021

11.05.2021.Oglas_komora

18.05.2021.Oglas doktor medicine

19.05.2021.oglas.lab.tehničar_i_vozač

07.06.2021.Doktor_medicine_oglas

08.06.2021.Kadar_Doma_zdravlja_08.06.2021

05.07.2021.Kadar_Doma_zdravlja_05.07.2021

05.08.2021.Kadar_Doma_zdravlja_05.08.2021.

31.08.2021.Doktor_medicine_zamena

06.09.2021Kadar_Doma_zdravlja_06.09.2021

14.09.2021Oglas_doktor_medicine.docx

05.10.2021.Kadar_Doma_zdravlja_05.10.2021

03.11.2021.Kadar_Doma_zdravlja_03.11.2021__1.docx

02.12.2021.Kadar_Doma_zdravlja_02.12.2021.

10.12.2021.Oglas_stomatološka_sestra_docx

04.01.2022.Kadar_Doma_zdravlja_04-01.2022

27.01.2022.Doktor_medicine_oglas

03.02.2022.Kadar_Doma_zdravlja_03.02.2022

09.02.2022.Doktor_medicine_oglas

02.03.2022Kadar_Doma_zdravlja_02.03.2022

04.04.2022. Kadar_Doma_zdravlja_04.04.2021.

05.04.2022.Oglas_viša_medicinska_sestra

04.05.2022.Kadar_Doma_zdravlja_04.05.2022

03.06.2022.Kadar_Doma_zdravlja_03.06.2022.

28.06.2022. Oglas laboratorijski tehničar

04.07.2022.Kadar_Doma_zdravlja_04.07.2022

02.08.2022.Kadar_Doma_zdravlja_02.08.2022.

11.08.2022.Doktor_medicine _oglas.

01.09.2022.Kadar_Doma_zdravlja_01.09.2022._docx

23.09.2022.Oglas_medicinska sestra

03.10.2022.Kadar_Doma_zdravlja_03.10.2022.

28.10.2022. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ćićevac

02.11.2022.Kadar_Doma_zdravlja_02.11.2022.

05.12.2022.Kadar_Doma_zdravlja_05.12.2022.

04.01.2023.Kadar_Doma_zdravlja_04.01.2023.

04.01.2023.Oglas 

03.02.2023.Kadar_Doma_zdravlja_03.02.2023

03.03.2023.Kadar_Doma_zdravlja_03.03.2023.

04.04.2023.Kadar_Doma_zdravlja_03.04.2023.

05.05.2023.Kadar_Doma_zdravlja_03.05.2023.

08.05.2023.Oglas_medicinska sestra

01.06.2023.Kadar_Doma_zdravlja_01.06.2023.

03.07.2023.Kadar_Doma_zdravlja_03.07.2023.

01.08.2023Kadar_Doma_zdravlja_01.08.2023.

01.09.2023.Kadar_Doma_zdravlja_01.09.2023.

19.09.2023.Oglas_medicinska sestra

05.10.2023.Kadar_Doma_zdravlja_05.10.2023.

06.11.2023.Kadar_Doma_zdravlja_06.11.2023._docx

15.03.2024.Oglas _vozač

kapitacija

EPZZO

lstalekova

RFZO

Izabranilekar