Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Kalendar obaveznih vakcinacija
Izabrani lekar
Kalendar preventivnih pregleda
Preventiva

Odsek polivalentne patronaže

Načelnik službe:  Dr. Brankica Milivojević, doktor medicine
Patronažne sestre su: Svetlana Miljković i Slavica Lukić

Patronažna služba je po zakonu obavezni deo organizovanog sistema zdravstvene zaštite na nivou Doma zdravlja, odnosno na primarnom nivou. Polivalentnu patronažu obavljaju dve više medicinske sestre, koje poseduju najviši nivo profesionalnog znanja uz permanentnu edukaciju, primenu visokih etičkih principa u profesiji, komunikativnost i osećaj za timski rad.

Rad patronažne sestre je zasnovan na praktičnim, naučno pouzdanim, društveno prihvatljivim metodama i tehnologijama. To je prvi nivo kontakta pojedinaca, porodice i zajednice sa državnim zdravstvenim sistemom. Preventivni rad podrazumeva samostalnu ili udruženu zaštitu, bolesnih ili zdravih pojedinaca svih uzrasta, porodice, grupa i zajednica u svim okruženjima.

Patronažne sestre kroz patronažne posete obuhvataju: porodicu i populacione grupe koje imaju poseban tretman u nivou primarne zdravstvene zaštite ( trudnice, trudnice sa faktorom rizika, babinjare i novorođenčad, odojčad, riziko odojčad ,mala deca, stare preko 65 godina, osobe sa posebnim potrebama, obolele od masovnih nezaraznih bolesti).

Po nalogu izabranog lekara opšte medicine , pedijatara i ginekologa obavljaju se i druge posete. Patronažna sestra sprovodi i zdravstveno vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama,radi na podizanju svesti pojedinaca i stanovništva o značaju korišćenja preventivnih usluga. Predstavlja sponu između zdravstvene institucije i porodice , odnosno lokalne zajednice. Deo je multidisciplinskog tima zdravstvene zaštite i nalazi se u središtu jačanja službi primarne zdravstvene zaštite. Patronažne sestre su dužne da praktikuju načela primarne zdravstvene zaštite u svim okruženjima. Unapređuju pravičnost i pristupačnost zdravstvenoj zaštiti i daju na kvalitetu ishoda zaštite. Integrišu primarnu zdravstvenu zaštitu na osnovnom i ostalim nivoima.

Kontakt telefon: 811-599, lokal 13

kapitacija

EPZZO

lstalekova

RFZO

Izabranilekar