Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Kalendar obaveznih vakcinacija
Izabrani lekar
Kalendar preventivnih pregleda
Preventiva

Organizacione jedinice

 • Služba za zadravstvenu zaštitu žena, dece i školske dece, sa polivalentnom patronažom i dečijom i preventivnom stomatologijom
 1. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
 2. Odeljenje za zadravstvenu zaštitu žena
 • Odsek polivalentne patronaže
 1. Odeljenje dečje i preventivne stomatologije
 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i stomatološkom delatnošću
 1. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
 • Odsek hitne medicnske pomoći
 • Odsek kućnog lečenja
 • Odsek ambulante Stalać
 • Odsek ambulante Pločnik
 • Odsek ambulante Trubarevo-Braljina
 1. Odeljenje stomatološke zdravstvene zaštitu
 2. Odeljenje specijalističko-konsulatativno
 • Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku
 1. Odeljenje laboratorijske dijagnostiku
 2. Odeljenje radiološke dijagnostike
 • Služba za pravne i ekonomsko – finansijske poslove, tehničke i druge
 1. Odeljenje za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
 2. Odeljenje za tehničke i druge slične poslove;

kapitacija

EPZZO

lstalekova

RFZO

Izabranilekar