Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Kalendar obaveznih vakcinacija
Izabrani lekar
Kalendar preventivnih pregleda
Preventiva

O nama

Dom zdravlja Ćićevac na lokaciji Svetog Save 19a funkcioniše počev od 1981. godine. Od 1990. godine naša ustanova je bila u sastavu Zdravstvenog centra Kruševac. Od 4. januara 2007. godine Dom zdravlja Ćićevac se na zahtev opštine Ćićevac izdvaja iz sastava ZC Kruševac i od tada samostalno istupa. Osnivač naše ustanove je Republika Srbija. Dom zdravlja vodi direktor dr.Marija Marković, specijalista opšte medicine.

U okviru ustanove funkcionišu sve primarne grane: opšta medicina, dečija zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, stomatologija, patronaža, laboratorija, rentgen kabinet, kao i ambulante Stalać, Pločnik, Trubarevo i Braljina.

Zapošljavamo ukupno 56 radnika, od čega je 42 medicinskog i 14 nemedicinskog osoblja. Ukupno je zapošljeno 15 lekara i 2 stomatologa.

Osoblje naše ustanove se stručno edukuje i daje značajan akcenat na unapređenju znanja kadrova, kao i podizanju nivoa pružanja zdravstvenih usluga.

Organizacija

Zdravstvena zaštita stanovništva opštine Ćićevac se u domu zdravlja obezbeđuje i organizuje po oblastima na sledeći način:

- Opšta medicina
- Zdravstvena zaštita žena
- Zdravstvena zaštita dece
- Polivalentna patronaža
- Stomatološka zdravstvena zaštita dece i odraslih
- Laboratorijska dijagnostika
- Rentgen i ultrazvučna dijagnostika
- Kućno lečenje
- Hitna medicinska pomoć

Zdravstvena zaštita se pruža u objektima doma zdravlja i to:

- u domu zdravlja u Ćićevcu, ulica Svetog Save 19a
- u zdravstvenoj stanici u Stalaću
- u ambulantama u Pločniku, Braljini i Trubarevu.

kapitacija

EPZZO

lstalekova

RFZO

Izabranilekar